Hierbij kunnen aanpassingen gemaakt worden aan confectieschoenen als bijvoorbeekd hakverhoging, afwikkelvoorziening of drukverlegging.

.